helloquence-61189.jpg

Kleiner & Partner

Med stor kunskap och beprövade metoder inom ledarskap, organisations- och grupputveckling bidrar jag, Pia Kleiner, till att skapa framgångsrika företag.
Det gör jag genom att arbeta med att få människor i företag och organisationer att bli kompetenta, betydelsefulla och uppskattade. Med självinsikt, självkännedom, kunskap i kommunikation och hur människor relaterar till varandra läggs grunden för ett gott ledarskap, stolta medarbetare och därmed nöjda kunder; faktorer som just skapar framgångsrika företag.

 
Ledningsgrupputveckling  Det finns många frågor att arbeta med i ledningsgruppen och min uppgift är att ställa de frågor som inte hinns med eller som kan kännas obekväma.

Ledningsgrupputveckling
Det finns många frågor att arbeta med i ledningsgruppen och min uppgift är att ställa de frågor som inte hinns med eller som kan kännas obekväma.

Coaching  Coaching är ett effektivt arbetssätt för att utvecklas i sitt yrkes- och/eller privatliv. Tillsammans utformar vi innehåll och inriktning.

Coaching
Coaching är ett effektivt arbetssätt för att utvecklas i sitt yrkes- och/eller privatliv. Tillsammans utformar vi innehåll och inriktning.

 

 

Kleiner och Partner AB
Pia Kleiner
Bergsvägen 2B┃181 31 Lidingö
e-post: pia@kleiner.se
tel: 070-5829674

©Kleiner och Partner AB 2018