people-coffee-notes-tea.jpg

Ledningsgrupputveckling

Kraften och styrkan i en välfungerande grupp är fantastisk men alla ledningsgrupper behöver ledningsgrupputveckling nu och då. En fokuserad och enig ledningsgrupp är en förebild som signalerar handlingskraft. Den ger medarbetarna den trygghet, motivation och inspiration som behövs för att de ska kunna utföra det dagliga arbetet på bästa sätt.

Det finns många frågor att arbeta med i ledningsgruppen och min uppgift är att ställa de frågor som inte hinns med eller som kan kännas obekväma.

Jag arbetar inte efter något färdigt koncept utan upplägget beror på gruppens unika behov och specifika syfte. Med olika aktiviteter som övningar, reflektion, dialog blandat med teori kan jag hjälpa gruppen att:

 • Skapa samsyn kring ledningsgruppens syfte och uppgift
 • Öka tilliten och få större förståelse för varandras olikheter
 • Förbättra den interna och externa kommunikationen
 • Finna vilken beslutsmetod som passar gruppen bäst
 • Få effektivare mötesstrukturer och tydligare rollfördelning
 • Prioritera de viktigaste uppgifterna
 • Skapa effektivare arbetssätt
 • Hantera konflikter och skapa en feedback-kultur
 • Möta förändringar och agera strategiskt

Min roll är att bli ledningsgruppens objektiva partner. Där det behövs kommer jag att utmana på ett respektfullt och lyhört sätt.

Insatsen avslutas med att vi tillsammans skapar en konkret handlingsplan som säkrar det långsiktiga arbetet. 

 
Ledarskapsprogram All ledarskapsutveckling har sin utgångspunkt i att kunna leda sig själv. Varför då inte gå ett ledarskapsprogram?

Ledarskapsprogram
All ledarskapsutveckling har sin utgångspunkt i att kunna leda sig själv. Varför då inte gå ett ledarskapsprogram?

Coaching Coaching är ett effektivt arbetssätt för att utvecklas i sitt yrkes- och/eller privatliv. Tillsammans utformar vi innehåll och inriktning.

Coaching
Coaching är ett effektivt arbetssätt för att utvecklas i sitt yrkes- och/eller privatliv. Tillsammans utformar vi innehåll och inriktning.


Kleiner och Partner AB
Pia Kleiner
Bergsvägen 2B┃181 31 Lidingö
e-post: pia@kleiner.se
tel: 070-5829674

©Kleiner och Partner AB 2018