adam-tagarro-439824.jpg

Om mig - Pia Kleiner

Både de mjuka och de hårda värdena behövs för att en organisation ska fungera!

Mina ledord är autencitet, lyhördhet och nyfikenhet. Det gör att jag alltid eftersträvar en öppen och ärlig dialog med mina kunder.

Min vision är att alla ledare ska arbeta med att utvecklas, få större självkännedom och självinsikt. En avgörande ledarkompetens. Framgångsrika organisationer startar med utveckling av den enskilde individen. Jag vill bidra till att ledare ska känna sig lyckade och uppskattade, att medarbetare känner sig sedda och kompetenta samt att kunder känner sig betydelsefulla. Jag vill bidra till framgångsrika och hållbara organisationer

Min bakgrund är dels civilekonom med inriktning på marknadsföring och kommunikation, dels organisationskonsult och samtalsterapeut i psykosyntes (en modern psykologi som ser till helheten av människan).  Mitt intresse för mänskligt samspel i organisationer har tillsammans med ovan nämnda kunskaper bidragit till ett spännande yrkesliv. Jag har ledar- och entreprenörserfarenhet från stora företag som Nyman & Schultz/ American Express, Handelsbanken och SAS såväl som från mindre företag som Svenskt Glas och g3 Travel Management. Det vill jag dela med mig av.

När ingen person i din omgivning verkar hålla måttet kan det vara en god idé att kontrollmäta måttbandet.
pia-kleiner.jpg
 

Om Kleiner & Partner

Det stora nätverket av kollegor inom ledarskap, organisationsutveckling, management och utbildning gör det lilla företaget till det stora företaget. Nätverket är lika med Partner i Kleiner och Partner.


Kleiner och Partner AB
Pia Kleiner
Bergsvägen 2B┃181 31 Lidingö
e-post: pia@kleiner.se
tel: 070-5829674

©Kleiner och Partner AB 2018